RSS

Wreszcie trochę leków

O kłopotach z dostawami leków już pisałyśmy. Bez leków jeden z ważniejszych naszych apostolatów – mobilna przychodnia – nie będzie funkcjonował. Po wielu perturbacjach udało nam się kupić trochę medykamentów na Dominikanie. Wysłany przez nas kierowca jechał po nie na granicę górską drogą 10 godzin w jedną stronę. Dziś sprawdzałyśmy, co właściwie przywiózł i układałyśmy to w magazynku.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 13/03/2020 w Uncategorized

 

Przygotowanie do sakramentów

Wczoraj odbyło się u nas zebranie rodziców dzieci przygotowujących się do chrztu i pierwszej komunii świętej. Są to dzieci z najbiedniejszych rodzin. Takie, którym trzeba pomóc najpierw wykupić akt urodzenia, uiścić opłaty w parafii, kupić ubranie komunijne i wszystko inne potrzebne przy udzielaniu sakramentu. Potem potrzeba rozmowy z opiekunami, jaka jest ich rola. I to jest prawdziwa praca u podstaw. Trzeba tłumaczyć, że powinni dbać o dziecko, myć, przebierać, pilnować terminów i uczestnictwa w mszy świętej, i by opanowało to, czego wymaga się na egzaminie w parafii. W tych delikatnych i trudnych rozmowach pomagała nasza młodzież.

W tym roku przystąpi do sakramentow 14 lub 16 dzieci. Dwójka już dorosłej młodzieży przyjmie sakramenty inicjacji chrzescijańskiej podczas Wigilii Paschalnej. Inna grupa przyjmie sakrament bierzmowania.

Podczas spotkania ważną rolę odgrywały rozmowy indywidualne z opiekunami. Tylko jedno z tych dzieci ma pełną rodzinę: i matkę, i ojca. Inne nie znają ojców, a niektóre nie znają nawet matki – są wychowywane przez kogoś z dalszej rodziny. Ta sytuacja sprawia, że czujemy się zobowiązane, by przez dzieci docierać też do dorosłych. Cały ten świat bardzo potrzebuje ewangelii. Po tych kilku latach możemy powiedzieć, że w niektórych rodzinach katechizujemy już drugie pokolenie: najpierw przygotowywałyśmy matki do przyjęcia sakramentów, a teraz ich dzieci.

To ta część naszej pracy, która daje nam najwięcej radości, bo nasze felicjańskie zadanie, to przecież duchowa odnowa świata.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 13/03/2020 w Uncategorized

 

Panie, dodaj nam wiary

Myślę o cudownym Słowie, jakie jest nam dane dziś przez Kościół. Miłosierdzie Boga jest tak ogromne, że wykorzystuje nawet ludzki grzech, by dać nam szansę zbawienia. Zło, którego Józef doświadcza, Bóg przemienia w dobro. I to nie tylko dla samego Józefa, ale również dla tych, którzy go skrzywdzili. Sprawiedliwość Boga wyraża się Jego miłosierdziem: nawet Ci, którzy byli przyczyną zła, mogą korzystać z owoców dobra, jeśli tylko się opamiętają.

Ta sama szansa skorzystania z miłosierdzia Boga dana jest nam w Ewangelii. W obrazie dziedzica zabitego przez zachłannych robotników winnicy, ukryty jest Jezus Chrystus. Jego Ojciec ma miłosierdzie dla tych, którzy zabili Mu Syna. Również dla najbardziej zatwardziałych grzeszników – faryzeuszy. Jak wiele zależy od tego, czy widzimy swój grzech, czy rozpoznamy godzinę łaski i czy skorzystamy z danej nam szansy… Nie w sprawiedliwości Boga jest przeszkoda dla naszego zbawienia, ale w naszej zatwardziałości i pysze. Wielu faryzeuszy, którzy słuchali Jezusa, odeszło obrażonych.

Myślę też o dramacie epidemii, którą przeżywa teraz świat. Co Bóg chce nam powiedzieć? Tutaj też wierzę, że Pan z największego zła może wyprowadzić dobro. Przemienić je w szansę życia pełniejszego i lepszego. W tym kontekście przychodzą mi na myśl słowa Ewangelii:

„Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. […] Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą […] Dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie” (Mt 24)

Kiedy tak spojrzy się na te dni, lepiej być tym „wziętym”… Panie, daj nam wiarę i zaufanie do Twojego miłosierdzia!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 13/03/2020 w Uncategorized

 

Przygotowujemy maszyny do szycia

Okazało się, że s. Izajasza potrafi szyć! Wreszcie zrobimy użytek z maszyn do szycia, ktore – w różnym stanie – dostawałyśmy od różnych ludzi. Otworzymy kurs szycia! Musimy wymienić inwertor prądu i baterie, bo (poza jedną) wszystkie maszyny są na prąd. Ale s. Izajasza już ma daleko idące plany!

 
1 Komentarz

Opublikował/a w dniu 13/03/2020 w Uncategorized

 

W domach u ludzi

W poniedziałek odwiedzałyśmy naszych sąsiadów. Słyszałyśmy, że jeden z nich był bardzo chory. Siostra Izajasza po raz pierwszy oglądała warunki, w ktorych żyją nasze dzieci. Brak bieżącej wody, okien i drzwi, i ludzie śpiący na klepisku, wszędzie śmieci. Czas jest szczegolnie trudny ze względu na sytuację polityczną, brak pracy, pieniędzy i jedzenia. Jak zawsze, ludzie byli bardzo szczęśliwi, że nas widzą. Przekonałyśmy się po raz kolejny, że moc obecności Jezusa i Dobrej Nowiny jest tym prawdziwym darem, ktory możemy im zanieść.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 11/03/2020 w Uncategorized

 

Misja felicjanek gości wspólnotę neokatechumenalną

Od czwartku 27 lutego do niedzieli 2 marca pierwsza wspólnota neokatechumenalna parafii św. Michała w Jacmel spędziła w naszej misji weekend swoich rekolekcji. 32 osoby dorosłe: młodzi i starzy. Nasza młodzież pomagała przygotować misję na tak ogromną, jak na nasze możliwości, liczbę gości. To był piękny czas skupienia – my też uczestniczyłyśmy na miarę swich możliwości.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 11/03/2020 w Uncategorized

 

W kierunku nowego apostolatu

Na początku tego tygodnia był u nas z krótką wizytą dr Jean Paul Bonnet – nasz amerykański przyjaciel, którego już znacie. Rozmawiał z naszym biskupem o możliwości wydzierżawienia ziemi pod budowę piekarni. Spotkanie było owocne: biskup przekaże ziemię, dr Bonnet zgromadzi fundusze na budowę, a piekarnia da pracę i chleb wielu potrzebującym. Pojechaliśmy obejrzeć to miejsce. „Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca” (Jk 1,17a)

 
1 Komentarz

Opublikował/a w dniu 20/02/2020 w Uncategorized