RSS

Archiwum dnia: 06/10/2017

Transitus

Wieczorem, w przeddzień św. Franciszka – jak zwykle miałyśmy Transitus. Zaprosiłysmy młodzież. Bylo opowiadanie o życiu Świętego i krótki film o nim: o jego cierpieniu, umiłowaniu Krzyża, miłości do stworzenia, o życiu bez przemocy – o prawdziwym życiu ewangelią. Odczytaliśmy fragment ewangelii wg św. Jana o gotowości do podejmowania woli Bożej, a jeden z chłopców zaśpiewał psalm. 

Panie, dodaj nam odwagi do chodzenia Twoimi ścieżkami!

J 13, 1 Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. 2 W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać, 3 wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, 4 wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. 5 Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. 6 Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» 7 Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział». 8 Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». 9 Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!». 10 Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». 11 Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści». 12 A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? 13 Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem” i dobrze mówicie, bo nim jestem. 14 Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. 15 Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. 16 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. 17 Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować. 


 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 06/10/2017 w Uncategorized

 

Niemowlęta

Prawie codziennie, przychodzą do nas matki z malutkimi dziećmi po pomoc lekarską lub inną. Wczoraj jednak przeżyłyśmy istny „najazd słodyczy”. Przychodziły jedna po drugiej. Trochę zdumione takim zbiegiem okoliczności zaczęłyśmy robić zdjęcia (tak gdzieś dopiero przy czwartym dziecku).

Pierwsze, podwójne zdjęcie, przedstawia bliźnięta. 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 06/10/2017 w Uncategorized

 

Młodzi katechiści

Podczas wakacji i we wrześniu przygotowywaliśmy (my i seminarzysta, James) czworo młodych do prowadzenia katechezy lub pomagania nam w katechizowaniu dzieci i młodzieży. Nasi pomocnicy to Alex, Gesmar, Gail i Rosemarie. Ta ostatnia sama też przygotowuje się do kolejnych sakramentów.

W piatek, w św. Archaniołów mieliśmy mszę św. z posłaniem. Otrzymali „felicjańskie” koszulki i franciszkańskie krzyżyki.

W tym tygodniu w całym Kościele w diecezji startuje rok katechetyczny. 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 06/10/2017 w Uncategorized