RSS

Archiwa miesięczne: Październik 2015

Albuquerque: Międzynarodowy Festiwal Balonów

Z Teksasu do Nowego Meksyku, do naszych Sióstr. Jutro rozpoczynam tygodniowe rekolekcje. Po drodze udało nam się trafić na zawody balonowe – wielkie międzynarodowe wydarzenie tutaj. Cudne! 

„O Panie, nasz Panie, jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi!” (Ps 8)

    
    
    
    
    
    
    
 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 05/10/2015 w Uncategorized

 

Kongres Misyjny 2015: Wezwani do bycia uczniami-misjonarzami

  

Z Filadelfii i spotkania z papieżem wpadłyśmy na dwie noce do Lodi i już jesteśmy na południu Stanów – w Houston w Teksasie. Tu odbywa się ogólnoamerykański Kongres Misyjny pod hasłem zaczerpniętym z adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium: Witnessing Mission: Called to be Missionary Disciples. Misja-Świadectwo: Wezwani do bycia uczniami-misjonarzami”.

„Na mocy otrzymanego chrztu każdy członek Ludu Bożego stał się uczniem-misjonarzem (por. Mt 28, 19). Każdy ochrzczony, niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia wykształcenia w wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji i czymś niestosownym byłoby myślenie o schemacie ewangelizacji prowadzonej przez wykwalifikowanych pracowników, podczas gdy reszta wiernego ludu byłaby tylko odbiorcą ich działań. Nowa ewangelizacja powinna pociągać za sobą nowy protagonizm każdego z ochrzczonych. To przekonanie przybiera formę apelu skierowanego do każdego chrześcijanina, by nikt nie wyrzekł się swojego udziału w ewangelizacji. Jeśli ktoś rzeczywiście doświadczył miłości Boga, który go zbawia, nie potrzebuje wiele czasu, by zacząć Go głosić i nie może oczekiwać, aby udzielono mu wielu lekcji lub długich pouczeń. Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga w Chrystusie Jezusie. Nie mówmy już więcej, że jesteśmy «uczniami» i «misjonarzami», ale zawsze, że jesteśmy «uczniami-misjonarzami»” (Evangelii Gaudium, 120)

Cieszymy się, że mamy możliwość uczestniczenia w wydarzeniach takich, jak to. Ważne, by być w jedności z Kościołem, który posyła na misje, ale to także piękne rekolekcje i okazja do spotkania ludzi, od których wiele się uczymy. Rok temu poznałyśmy siostrę Laurinn, dzięki której mogłyśmy na Haiti rozpocząć program „Woda z błogosławieństwem”. S. Laurinn jest też i w tym roku – już się widziałyśmy i miałyśmy okazję opowiedzieć jej trochę o naszym doświadczeniu.

Tu też przeżyłyśmy Transitus z franciszkanami i modliłyśmy się za rozpoczynający się w Rzymie synod w sprawie rodziny.

Wyjeżdżamy z Kongresu z zapałem, aby podejmować wezwanie do jeszcze pełniejszego bycia uczniami – misjonarzami!

   
    
   

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 04/10/2015 w Uncategorized

 

Dzień po spotkaniu z papieżem

W poniedziałek wieczorem miałyśmy możliwość uczestniczenia w spotkaniu modlitewnym i powołaniowym rodzin z Drogi Neokatechumenalnej. Rozmawiałyśmy tam z kardynałem Seanem Patrickiem O’Malleyem – kapucynem i jednym z „drużyny ośmiu” papieża Franciszka i kardynałem Theodorem McCarrickiem – biskupem Waszyngtonu. Na spotkaniu było też wielu innych biskupów z różnych części Stanów. W hali widowiskowo-sportowej zgromadziło się około 20 tysięcy osób, które wcześniej uczestniczyły w spotkaniu z papieżem. Była katecheza, a po modlitwie do Ducha Świętego odbyło się wołanie do ewangelizacji w Chinach – najpierw chłopców do kapłaństwa, potem dziewcząt do życia poświęconego Panu, a na końcu wezwanie rodzin chętnych do ewangelizacji. Za każdym razem podium było pełne! Szczególnie dużo rodzin odpowiedziało na to wezwanie – może nawet kilkaset! Zdumiewająca jest wiara i zapał tych ludzi!

    
 

   
   

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 03/10/2015 w Uncategorized

 

U Matki Bożej Rozwiazującej Węzły

W poniedziałek odwiedziłyśmy katedrę św. Piotra i Pawła w Filadelfii i grotę Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. Paski papieru, które widzicie na zdjęciach, to intencje pielgrzymów przywiązywane przez nich w przeznaczonym do tego miejscu. Zwyczajem tego sanktuarium jest, by po przywiązaniu swojej intencji, odwiązać inną, którą umieścił tam ktoś wcześniej, i poprosić Matkę Bożą za tego człowieka i w jego sprawie. Powierzyłyśmy tam Maryi wiele, wiele węzłów. 

    
  
 

  

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 03/10/2015 w Uncategorized

 

Msza z papieżem

W niedzielę modlitwa poranna z rodzinami, które nas przyjęły pod swój dach na te dni. I od razu potem na plac na mszę św. z Franciszkiem. Godziny spędzone na oczekiwaniu były okazją do spotkań, rozmów i ewangelizacji. Wielu obcych ludzi widziało nas wieczór wcześniej w telewizji i stałyśmy się dla nich rozpoznawalne! Zatrzymywali się, by nam o tym powiedzieć. 

Z godziny na godzinę tłum się zagęszczał, ludzie z różnych krajów i języków wypełniali plac. Cieszyłam się, że wszyscy mówią piękne rzeczy o tym papieżu – widzę, jak ważne jest dla ludzi osobiste świadectwo, przykład życia i bycie z ubogimi – bardzo to było dla mnie ważne doświadczenie. 

    
   

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 03/10/2015 w Uncategorized