RSS

Archiwum dnia: 17/03/2013

Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Iz 43,19

Dziś miałyśmy tę łaskę przeżywania miesięcznego Dnia Skupienia w naszym domu. Ponieważ codziennie mamy wiele gości, dziś powiesiłyśmy kartkę na drzwiach, że jest to dzień naszej modlitwy w ciszy. Potrzebowałyśmy ogromnie tego czasu. Po nieszporach, gdy dzieliłyśmy się naszą refleksją, zauważyłyśmy, że Pan przemawiał do nas w podobny sposób. Usłyszałyśmy, że Bóg wzywa nas, aby jeszcze bardziej WYJŚĆ do ludzi, wyjść na ulice i rynki naszego miasta, i być wśród ludzi. Bóg mówi: „Dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu” (Iz 43,19).

Czuję, jak wzywa nas do wychodzenia do ludzi również postawa papieża Franciszka. Prawdziwie: przez niego Bóg „dokonuje rzeczy nowej”! Ten papież przynosi coś, za czym ja osobiście i wielu ludzi w Kościele, zwłaszcza w tej jego części, którą jest życie konsekrowane, teskni: pokorę, przystępność, prostotę, zwyczajność i normalność. Przez takie postawy Bóg jest wyraźniejszy i bliższy ludziom, a Kościół – Ewangelii. Nie oddala się za wysokie mury i nie onieśmiela bogactwem szat i obrzędów. Dziekuję Bogu za tego papieża, podziwiam go za odwagę i równocześnie bardzo się za niego modlę, bo wiem, że nawracanie nas – ludzi Kościoła – jest często o wiele trudniejsze, niż nawracane pogan. Pogubiliśmy się bardzo i czasem bardziej niż Ewangelia, zajmują nas „święte” zwyczaje… Ale czy naprawdę w zwyczajach zwiazanych z ubiorem, sposobem zamieszkania, czy „majestatem” mieści się nasza tożsamość? Panie, nawróć nas wszystkich, daj nam wiarę w Roku Wiary. Pozwól nam wracać do Ewangelii, nawracać się i żyć Ewangelią i na niej budować naszą tożsamość. Pozwól nam w Ewangelii szukać tożsamości Kościoła, mojego Zgromadzenia i mojej osobistej! Daj mi łaskę głoszenia Ewangelii innym przez moje życie i czyny. Strzeż i błogosław papieża Franciszka!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 17/03/2013 w Uncategorized